BRYD MED NEGATIVE TANKER OG ADFÆRD

– Bliv opmærksom på hvad du vil, hvor du vil hen og hvad der skal til.

Psykoterapi

Ingen går gennem livet uden at opleve en eller anden form for krise eller udfordring. Måske er du kommet til et sted i dit liv, hvor det kan være svært at navigere, og du har brug for en at dele dine tanker med.

Jeg tilbyder psykoterapi, og min uddannelsesmæssige praksis bygger på psykodynamisk terapeutuddannelse, som indeholder metoder fra bl.a. neuropsykologi, kognitiv, systemisk samt narrativ terapi.

PSYKOTERAPI – ET BRUD PÅ DEN ONDE CIRKEL!

Med min uddannelse som socialpædagog og mine mange års erfaringer som psykoterapeut kan jeg tilbyde specialiseret behandling med tab- og traumeoplevelser samt angst og depression.

Som terapeut er jeg særligt opmærksom på de rammer, der omkredser mine klienter, for at få en dybdegående forståelse for deres livssituation.

Terapiformen vil derfor tage udgangspunkt i din nuværende situation og behov, og derudfra finder vi de handlemuligheder og behandlingsscenarier, der fungerer for dig i dit liv.

Psykoterapi er en måde at få mere indsigt i dig selv og forandre det i dit liv, der ikke fungerer, eller det kan være en støtte og hjælp til at komme derhen, hvor du gerne vil.

 

Mit fokus

Mit fokus er på samtaler, der er nutids- og fremtidsorienterede, og som tager afsæt i dine styrker og ressourcer. De har det klare formål at opbygge selvværd og tro på fremtiden. Er der svære ting fra fortiden der spøger, kan disse blive taget op, når tiden er rigtig.

Temaerne kan være angst, depression eller “blot” en følelse af at være utilstrækkelig og at mangle “anker” i tilværelsen.

Det kan også være sværere temaer som overgreb af enten psykisk, seksuel eller voldelig karakter. Her er det yderst vigtigt at få talt med en professionel om det, at få åbnet op og gennem bearbejdning undgå at fortrænge oplevelsen.

Processen er nænsom, empatisk og ærlig – og vi tager tingene i dit tempo.