BRYD MED NEGATIVE TANKER OG ADFÆRD

bliv opmærksom på hvad du vil -hvor du vil hen og hvad der skal til.

Læs mereKontakt

Psykoterapi & konsultation

Jeg tilbyder både psykoterapi og konsultation.

Min uddannelsesmæssige praksis bygger på psykodynamisk terapeutuddannelse, som indeholder metodik fra felterne neuropsykologi, kognitiv, systemisk samt narrativ terapi.

Jeg kan således tilbyde specialiseret behandlingserfaring med tab- og traumeoplevelser samt angst og depression.

Som terapeut, er jeg særligt opmærksom på, de rammer der omkredser mine klienter, for at få en dybdegående forståelse for deres livssituation.

Terapiformen vil således tage udgangspunkt i din nuværende situation og behov, og derudfra finder vi de handlemuligheder og behandlingsscenarier der fungerer for dig i dit liv.

 

Psykoterapi-
konsultation

Psykoterapi er et samarbejde mellem to parter, klienten og terapeuten. Vi indgår begge i arbejdet, men du er hovedpersonen, hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om. Derfor er det vigtigt at du er parat til at udforske dig selv, og også med øje for at dit arbejde med dig selv kan være smertefuldt, og til tider særdeles hårdt arbejde.

Personlig udvikling

Jeg tilbyder terapi, hvor vi sammen arbejder nænsomt og med respekt for dine grænser. Udgangspunktet er dig og dine ressourcer – ud fra dette findes løsningerne, der fungerer bedst for dig.

Som psykoterapeut medlem af Dansk psykoterapeut Forening følger jeg en metodik og et etisk regelsæt, der sikrer integriteten ved samtalerne – herigennem sikres et sundt og professionelt forløb for dig.

Psykoterapien bliver dit værktøj til at få øget selvbevidsthed og en mere dybdegående forståelse for dine reaktionsmønstre og måde at være sammen med andre på. Gennem denne indsigt kan du bedre navigere i de problemstillinger du møder og herigennem handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. På den måde kan psykoterapi føre til større tilfredshed med dig selv og din tilværelse.

Mange mennesker i dagens Danmark lider af psykiske sygdomstilstande. Der er stor forskel på, hvor meget disse sygdomme fylder i hverdagen, men fælles for dem er, at de kan behandles med psykoterapi.

De mest almindelige er:

 • Depression
 • Angst
 • Stress
 • Livskriser
 • Tab og sorg
 • Fobier

Personlig udvikling

Jeg tilbyder terapi, hvor vi sammen arbejder nænsomt og med respekt for dine grænser. Udgangspunktet er dig og dine ressourcer – ud fra dette findes løsningerne, der fungerer bedst for dig.

Som psykoterapeut medlem af Dansk psykoterapeut Forening følger jeg en metodik og et etisk regelsæt, der sikrer integriteten ved samtalerne – herigennem sikres et sundt og professionelt forløb for dig.

Psykoterapien bliver dit værktøj til at få øget selvbevidsthed og en mere dybdegående forståelse for dine reaktionsmønstre og måde at være sammen med andre på. Gennem denne indsigt kan du bedre navigere i de problemstillinger du møder og herigennem handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. På den måde kan psykoterapi føre til større tilfredshed med dig selv og din tilværelse.

Mange mennesker i dagens Danmark lider af psykiske sygdomstilstande. Der er stor forskel på, hvor meget disse sygdomme fylder i hverdagen, men fælles for dem er, at de kan behandles med psykoterapi.

De mest almindelige er:

 • Depression
 • Borderline
 • ADHD
Psykoterapi er et samarbejde mellem to parter, klienten og terapeuten. Vi indgår begge i arbejdet, men du er hovedpersonen, hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om. Derfor er det vigtigt at du er parat til at udforske dig selv, og også med øje for at dit arbejde med dig selv kan være smertefuldt, og til tider særdeles hårdt arbejde.

PERSONLIG
UDVIKLING

Forandring & Udvikling

Mennesker der er ramt af ovenstående sygdomme, er ofte præget af en dyb indre ensomhed, da det typisk er svært at tale med andre mennesker om psykiske lidelser.

Som psykoterapeut tilbyder jeg flere metoder til personer, der har været “fanget” i disse tilstande. Gennem psykoterapi får du midlerne, der skal til for at bryde fri og genoplive din livsglæde.

Min sorgterapi tager altid udgangspunkt i det enkelte individ, og foregår altid i dyb respekt for den person du har mistet. Psykoterapien giver plads til kærligheden, samtidig med at den lader dig mærke og bearbejde smerten, således at du på naturlig vis kan slippe det, der var engang. Jeg forbereder dig på din nye livssituation, og hjælper dig med at tilpasse dig og acceptere livet.

At være ung eller barn i dag kan være svært. Hvem kan man tale med, hvis der er noget der går én på?
Den ideelle situation er, at man har forældre eller andre voksne at tale med, om de ting der fylder i hverdagen. Sådan er det ikke altid, og ofte er det ikke nok.

Nogle gange er problemerne så omfattende, og trækker så dybe spor, at det kræver professionel hjælp at finde det rette spor igen. At være forælder til et barn der har det svært, er ekstremt frustrerende og giver en følelse af afmagt. Den fastlåste situation og den medfølgende magtesløshed gør ofte, at frustrationen vokser hos både voksne og børn.

Det tager tid at sørge – tid vi ikke har særlig meget lyst til at bruge, for det gør ondt. Vi vil helst bare videre med livet på bedste måde. Hvis sorgen ikke bearbejdes, kan den ”sætte sig” og blive ved med at skabe problemer i livet.

Ved at benytte psykoterapi til sorgprocessen, kommer du hurtigere og mere helstøbt igennem din sorg. Sorgbearbejdelsen bliver sat i system, og det bliver lettere at komme videre i livet. Samtidigt vil du være rustet til bedre at kunne håndtere sorg senere i din tilværelse.

 
Det tager tid at sørge – tid vi ikke har særlig meget lyst til at bruge, for det gør ondt. Vi vil helst bare videre med livet på bedste måde. Hvis sorgen ikke bearbejdes, kan den ”sætte sig” og blive ved med at skabe problemer i livet.

Ved at benytte psykoterapi til sorgprocessen, kommer du hurtigere og mere helstøbt igennem din sorg. Sorgbearbejdelsen bliver sat i system, og det bliver lettere at komme videre i livet. Samtidigt vil du være rustet til bedre at kunne håndtere sorg senere i din tilværelse.

 

Forandring & Udvikling

Mennesker der er ramt af ovenstående sygdomme, er ofte præget af en dyb indre ensomhed, da det typisk er svært at tale med andre mennesker om psykiske lidelser.

Som psykoterapeut tilbyder jeg flere metoder til personer, der har været “fanget” i disse tilstande. Gennem psykoterapi får du midlerne, der skal til for at bryde fri og genoplive din livsglæde.

Min sorgterapi tager altid udgangspunkt i det enkelte individ, og foregår altid i dyb respekt for den person du har mistet. Psykoterapien giver plads til kærligheden, samtidig med at den lader dig mærke og bearbejde smerten, således at du på naturlig vis kan slippe det, der var engang. Jeg forbereder dig på din nye livssituation, og hjælper dig med at tilpasse dig og acceptere livet.

At være ung eller barn i dag kan være svært. Hvem kan man tale med, hvis der er noget der går én på?
Den ideelle situation er, at man har forældre eller andre voksne at tale med, om de ting der fylder i hverdagen. Sådan er det ikke altid, og ofte er det ikke nok.

Nogle gange er problemerne så omfattende, og trækker så dybe spor, at det kræver professionel hjælp at finde det rette spor igen. At være forælder til et barn der har det svært, er ekstremt frustrerende og giver en følelse af afmagt. Den fastlåste situation og den medfølgende magtesløshed gør ofte, at frustrationen vokser hos både voksne og børn.

Forandring &
udvikling

Du behøver ikke være offer for et overgreb resten af livet, – psykoterapeutiske samtaler kan hjælpe dig til at bryde fri og få den fyldestgørende tilværelse du fortjener.

Psykoterapi –
et brud på den onde cirkel!

Psykoterapi er en vej ud af krisen og den onde cirkel. Barnet eller det unge menneske får via psykoterapeutiske samtaler sin egen private fortrolige voksne, der lytter på barnets præmisser, og for mange børn er det et vendepunkt i livet. Barnet får afløb for de mange frustrationer det går rundt med, og et frirum hvor det er OK at fortælle selv de dybeste hemmeligheder og bekymringer.

At benytte en traditionel psykolog kan for nogle være det rigtige valg, men for mange er det at blive tilbudt samtaler hos en psykolog, det samme som at blive gjort “syg i hovedet” og den unge nægter eller deltager i bedste fald modvillig. Med min baggrund som psykoterapeut og socialpædagog tilbyder jeg samtaler til børn/unge fra 12 års alderen.

Samtaler der er nutids- og fremtidsorienterede, og som tager afsæt i de unges styrker og ressourcer, og har det klare formål at opbygge selvværd og tro på fremtiden hos det unge menneske. Er der svære ting fra fortiden der spøger, kan disse blive taget op, når tiden er rigtig.

Kontakt mig på +45 2711 1840 og lad os få en uforpligtende samtale om, hvordan psykoterapi kan hjælpe dit barn.

[read more=”Læs mere ⇓” less=”Vis mindre ⇑”]

Overgreb kan tage form i mange skikkelser og forekommer på forskellig vis, men de mest almindelige temaer er:
 • Seksuelle overgreb
 • Voldelige
 • Mobning
 • Psykiske

Fælles for dem alle er, at hvis du har været udsat for overgreb af enten psykisk, seksuel eller voldelig karakter, er det yderst vigtigt at få talt med en professionel om det, at få åbnet op og, gennem bearbejdning, undgå at fortrænge oplevelsen.
I min tid hos døgncentrerne har jeg arbejdet med disse temaer med jævne mellemrum – ofte som en del at et terapeutisk forløb. Det er derfor ikke unormalt eller tabubelagt at snakke om overgreb i den psykoterapeutiske behandling.

Personer der har været udsat for overgreb, er ofte plaget af både skam og skyld, over de hændelser, de har oplevet, og det er næsten umuligt at fortælle nogen om overgrebene. Ikke desto mindre er det det, der skal til, hvis man igen skal kunne leve et normalt liv.
Som i de øvrige terapeutiske samtaler er processen nænsom, empatisk og ærlig – i denne sammenhæng sættes hastigheden yderligere ned, for at give stressen mulighed for at forlade kroppen, så der ikke bliver tale om en negativ oplevelse der afsætter mere stress.

[/read]

Psykoterapi er en vej ud af krisen og den onde cirkel. Barnet eller det unge menneske får via psykoterapeutiske samtaler sin egen private fortrolige voksne, der lytter på barnets præmisser, og for mange børn er det et vendepunkt i livet. Barnet får afløb for de mange frustrationer det går rundt med, og et frirum hvor det er OK at fortælle selv de dybeste hemmeligheder og bekymringer.

At benytte en traditionel psykolog kan for nogle være det rigtige valg, men for mange er det at blive tilbudt samtaler hos en psykolog, det samme som at blive gjort “syg i hovedet” og den unge nægter eller deltager i bedste fald modvillig. Med min baggrund som psykoterapeut og socialpædagog tilbyder jeg samtaler til børn/unge fra 12 års alderen.

Samtaler der er nutids- og fremtidsorienterede, og som tager afsæt i de unges styrker og ressourcer, og har det klare formål at opbygge selvværd og tro på fremtiden hos det unge menneske. Er der svære ting fra fortiden der spøger, kan disse blive taget op, når tiden er rigtig.

Kontakt mig på 2711 1840 og lad os få en uforpligtende samtale om, hvordan psykoterapi kan hjælpe dit barn.

Overgreb kan tage form i mange skikkelser og forekommer på forskellig vis, men de mest almindelige temaer er:

 • Seksuelle overgreb
 • Voldelige
 • Mobning
 • Psykiske

Fælles for dem alle er, at hvis du har været udsat for overgreb af enten psykisk, seksuel eller voldelig karakter, er det yderst vigtigt at få talt med en professionel om det, at få åbnet op og, gennem bearbejdning, undgå at fortrænge oplevelsen.
I min tid hos døgncentrerne har jeg arbejdet med disse temaer med jævne mellemrum – ofte som en del at et terapeutisk forløb. Det er derfor ikke unormalt eller tabubelagt at snakke om overgreb i den psykoterapeutiske behandling.

Personer der har været udsat for overgreb, er ofte plaget af både skam og skyld, over de hændelser, de har oplevet, og det er næsten umuligt at fortælle nogen om overgrebene. Ikke desto mindre er det det, der skal til, hvis man igen skal kunne leve et normalt liv.
Som i de øvrige terapeutiske samtaler er processen nænsom, empatisk og ærlig – i denne sammenhæng sættes hastigheden yderligere ned, for at give stressen mulighed for at forlade kroppen, så der ikke bliver tale om en negativ oplevelse der afsætter mere stress.

PSYKOTERAPI –
ET BRUD PÅ DEN ONDE CIRKEL!

Dansk Psykoterapeutforening

Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsesteder

Jeg er fuldgyldigt medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket er din garanti for, at jeg har gennemført en relevant og grundig uddannelse.

Som medlem er jeg forpligtiget til at leve op til foreningens retningslinjer, der bl.a. omfatter løbende supervision og tavshedspligt.

Om sit formål skriver foreningen bl.a.:

Når man søger psykoterapeutisk assistance, er det vigtigt, at man finder den rette hjælp. Derfor er der god grund til at se sig godt for. Hvem kan man trygt henvende sig til? Hvem har til­strækkelig psykoterapeutisk uddannelse? Og hvad med erfaring?

Dansk Psykoterapeutforenings kriterier for uddannelse
Dansk Psykoterapeutforening stiller store krav til medlemmernes uddannelse, og hver eneste ansøger gennemgår en omhyggelig optagelsesprocedure.

Vores medlemmer skal have en grunduddannelse, der er relevant for en psykoterapeut. Det vil sige, at den skal have en “mellemmenneskelig” karakter. Det vil typisk være som læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykolog, ergoterapeut eller fysioterapeut. En uddannelse indenfor undervisningssektoren eller som præst kan også være relevant. Grunduddannelsen skal være mindst 3-årig.

Oven i grunduddannelsen skal medlemmerne have en psykoterapeutisk efteruddannelse fra et evalueret psykoterapeutisk institut. Den psykoterapeutiske uddannelse skal vare i mindst fire år og skal mindst indeholde de vejledende kriterier, der er opstillet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet for en psykoterapeutisk efteruddannelse.

Uddannelsens kvalitet skal kunne godkendes af Dansk Psykoterapeutforenings optagelsesudvalg.

Opfylder man ovennævnte kriterier, kan man søge om optagelse i foreningen.

I Danmark er der desværre ingen regler for, hvornår man må betegne sig som psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og begynde at tage klienter.

Et af Dansk Psykoterapeutforenings vigtigste formål er at sikre kvali­teten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere og mere trygt at finde frem til en veluddannet og erfaren psyko­terapeut.

 

Dansk-
Psykoterapeutforening

Specialiseret mig i behandlingsarbejde med følgende temaer:

Chok og traume, offer- og krænkerroller, Forsvarsmekanismer, Selvskadende adfærd, sociale- og adfærds relaterede problematikker, misbrugsproblematikker og behandling af OCD, PTSD, Borderline og forskellige typer af spiseforstyrelse.

Dorthe Elert Ottow Johannesen

Jeg er uddannet socialpædagog i 1993 og har igennem 14 år arbejdet med unge i døgnregi, heraf 1 ½ år som konstitueret leder.

I mit arbejde, i døgncentrene, har jeg arbejdet med unge og har derfor et særligt indgående kendskab til problematikker og udfordringer, som unge møder i tilværelsen.

Siden 2009 har jeg været ansat som familieterapeut i et familiecenter, hvor jeg foruden traditionel familiebehandling varetager forældreevne -undersøgelser.

Fakta:
• Dorthe Johannesen født i 1965
• Uddannet socialpædagog i 1993
• Uddannet psykoterapeut 2012
• 14 års erfaring gennem mit arbejde i Døgninstitutioner med anbragte unge
• Arbejdet med udslusningsboliger

Kurser:
• Kurser: ”Sorg og Krise” og “Den svære samtale”
• Kursus i kollegial supervision
• Gestalt terapeutisk kursus i behandlingsarbejde med tidlig omsorgssvigt
• Uddannelsesforløb for behandlingsarbejde med borderline problematikker.
• 1 årige uddannelse hos Susan Hart i Neuroeffektiv udviklings psykologi.

Jeg er uddannet psykoterapeut hos Hildebrandt Instituttet.

Kontakt

Priser

Individuelt terapi: 1. time’ 800,00 kr.

Parterapi 1 1/2 time 1200,00 kr.

Rabat på Terapiklippekort:: 5 sessions  med 10 % rabat

Priserne dækker både over konsultation og psykoterapi.

Kontaktoplysninger

Dorthe Elert Ottow
Smalby 3, Langholt
9310 Vodskov
kontakt@ottow.dk
Mobil: +45 2711 1840