BRYD MED NEGATIVE TANKER OG ADFÆRD

– Bliv opmærksom på hvad du vil, hvor du vil hen og hvad der skal til.

Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er fuldgyldigt medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket er din garanti for, at jeg har gennemført en relevant og grundig uddannelse.

Dansk Psykoterapeutforening

Som medlem er jeg forpligtiget til at leve op til foreningens retningslinjer, der bl.a. omfatter løbende supervision og tavshedspligt.

Om sit formål skriver foreningen bl.a.:

Når man søger psykoterapeutisk assistance, er det vigtigt, at man finder den rette hjælp. Derfor er der god grund til at se sig godt for. Hvem kan man trygt henvende sig til? Hvem har til­strækkelig psykoterapeutisk uddannelse? Og hvad med erfaring?

Kriterier for uddannelse

Dansk Psykoterapeutforening stiller store krav til medlemmernes uddannelse, og hver eneste ansøger gennemgår en omhyggelig optagelsesprocedure.

Vores medlemmer skal have en grunduddannelse, der er relevant for en psykoterapeut. Det vil sige, at den skal have en “mellemmenneskelig” karakter. Det vil typisk være som læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykolog, ergoterapeut eller fysioterapeut.